• Trước khi vào nhà:

Trước ngày vào nhà 7 ngày(trừ trường hợp đồng làm gấp)các bạn cần:

→Chuyển tiền đầu vào tới số tài khoản được quy định

→Hoàn thành đăng ký thành viên của bảo hiểm hỏa hoạn và đóng tiền qua kombini

Chúng tôi sẽ không giao chìa khóa nhà khi chưa xác nhận được các bạn đã hoàn thành 2 mục trên.

  • Trong qua trình ở:

   Khi bạn muốn liên hệ sửa phòng,hoặc những trường hợp khẩn cấp:

Ví dụ”nhà bị dột nước,mùa đông nhưng bật điều hòa không ấm,hoặc không có nước nóng,…

→Hãy gọi điện đến số điện thoại dưới đây:082-554-5578/0800-555-0222

Những vấn đề liên qua đến điện,nước,ga:

Ví dụ:Quên không đóng tiền nên bị cắt,hay quá hạn đóng tiền nên muốn xin lại phiếu đóng tiền,…

→Hãy trực tiếp liên hệ với công ty điện,nước,ga của căn nhà bạn đang ở,chúng được ghi đầy đủ trong bản giải thích những điều quan trọng trong hợp đồng(重要事故説明)

⋆Những thắc mắc liên qua đến tiền nhà hàng tháng

Với những bạn đang sử dụng dịch vụ của công ty bảo lãnh tiền nhà いえらぶ

(Công ty sẽ tự động trừ tiền nhà tháng tiếp theo vào ngày 27 hàng tháng.Vì vậy hãy đảm bảo thẻ ngân hàng của bạn có đủ tiền nhà vào ngày 26,nếu không trừ được bạn sẽ bị phạt 660 yên tiền nộp chậm)

→いえらぶ:03-6240-3362

Khi bạn muốn hủy hợp đồng,hoặc xin những giấy tờ cần thiết

⇒Hãy liên lạc đến số điện thoại 082-554-5577

  • Trước khi ra nhà:

→Điền đầy đủ thông tin vào giầy tờ nhận được từ công ty

→Dọn dẹp sạch sẽ phòng,hủy hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn,ga,nước,điện,wifi nếu có

.→Làm thủ tục chuyển đổi địa chỉ.